Boring og spregning

Følg oss:

Telefon: 47890173 Epost: tom@grh.no

Fjell og Maskin AS Prosjekterende og utførende i tiltaksklasse 2

Boring og sprengning

 

Vi utfører alle typer boring og sprengninger i grunn og fjell, f.eks til hus- og hyttetomter.

 

Boredimmisjoner fra 34mm til 163mm.

 

Vi leier også ut sprengnings persjonell kl A :

• Borevognførere

• Gravemaskinførere

• Knuseoperatører

 

Alle har minimum 25 års erfaring

 

 

FJELL OG MASKIN AS

Nordstrandveien 58A

8012 Bodø

Telefon: 47890173

 

Epost: tom@grh.no