Telefon: 47890173              Epost: tom@grh.no

Fjell og Maskin AS Prosjekterende og utførende i tiltaksklasse 2

Boring og sprengning


Vi utfører alle typer  boring og sprengninger i grunn og fjell, f.eks til hus- og hyttetomter.


Boredimmisjoner fra 34mm til 163mm.


Vi leier også ut sprengnings persjonell kl A :

 

  • Borevognførere

 

  • Gravemaskinførere

 

  • Knuseoperatører


Alle har minimum 25 års erfaringFJELL OG MASKIN AS

Nordstrandveien 58A

8012 Bodø

Telefon:  47890173


Epost:  tom@grh.no