Telefon: 47890173              Epost: tom@grh.no

Fjell og Maskin AS Prosjekterende og utførende i tiltaksklasse 2

Om oss


Andre jobber som er utført av oss::

 

Utspregning av helgelandsbrua, utspregning av glasshuset Bodø, utspregning svartfjell i Steigen og Tømmerneset Hamarøy med flere.

Grunnarbeider av Jektvik utvidelse vei og fergeleie, Grønnåsen skole Bodø, Autoparts Bodø, Trekanten handlesenter Bodø, NB bygget Bodø, Esso rønvikleira Bodø, Sjyhaugen boligfelt Tverlandet Bodø med flere.

Vi har også drevet pukkverk fra 1988 til 2005.

FJELL OG MASKIN AS

Nordstrandveien 58A

8012 Bodø

Telefon:  47890173


Epost:  tom@grh.no