Telefon: 47890173              Epost: tom@grh.no

Fjell og Maskin AS Prosjekterende og utførende i tiltaksklasse 2


Vi utfører videre :


• Graving og planering


• Fundamentering


• Muring og støping


• VA - ledninger


• Drensledniner


• EL - grøfter


• Støttemur


• Beleggningsstein


• Transport
Fjell og Maskin AS er et selskap med mange års kompetanse innen alt med grunnarbeide.


Vi utfører alle typer boring og spregninger, bygger støttemur, legger beleggningsstein og har erfaring siden 1958 innen dette faget.

Sentral godkjenning er et hjelpemiddel for alle foretak som skal være ansvarlig for søknad, prosjektering, utførelse, samordning eller kontroll av tiltak som krever byggetillatelse. Statens bygningstekniske etat er den sentrale myndighet for det bygningstekniske regelverket, tilsynsmyndighet for reglene om dokumentasjon av byggevarers egenskaper og driver ordningen for sentral godkjenning av foretak etter plan- og bygningsloven

FJELL OG MASKIN AS

Nordstrandveien 58A

8012 Bodø

Telefon:  47890173


Epost:  tom@grh.no